יום שלישי, 18 באוקטובר 2016

שי לחגים ולאחריהם

Geometric Flourish Pendant
ובצבעי תכול-לבן

איך עושים?
בשפה הרוסית

!Спасибо

מתאים לחורזות המיומנות בטכניקת Craw - Cubic right angle weave

יום חמישי, 13 באוקטובר 2016

B&B Magazine October 2016

עיצוב: Isabella Lam
עיצוב: Lane Landry
עיצוב: Justina Szlezak
עיצוב: Melissa Grakowsky Shippee
עיצוב: Cary Bruner
עיצוב: Jimmie Boatright
עיצוב: Zsuzsanna Veres
עיצוב: Margherita Fusco
עיצוב: Jamie Van
עיצוב: Cassandra Spicer

יום ראשון, 9 באוקטובר 2016

פינוק לחגים

טכניקה פשוטה וקלה לביצוע והתוצאה יפה ועדינה.
אפשר ליצור שרשרות בעלות אופי שונה על ידי שילוב חרוזים וצבעים כיד הדמיון.
נשמרת לעתות פנאי. אעלה הנחיות כלליות.
נמצאת בPinterest הקישור למקור אינו תקין.

חגים שמחים!